Söyleşiler ve Paneller

Topluluğumuzun geçmiş senelerde düzenlediği ‘Eğitim Kongresi’ etkinliği birkaç yıldır uğradığı kesintinin ardından, geçtiğimiz sene içerisinde, çok büyük bir eğitim devrimcisini andığımız ‘panel’ ile tekrar hayat bulmaya başladı. Gerek güncel olaylara gerekse geçmişte yapılanlara şöyle bir göz atarak, içinde bulunduğumuz eğitim sistemine eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşabilmek için uzman ağızlardan alınabilecek bilgilerin önemi elbette ki çok büyük. Bunun bilincinde olarak, kendimizi hem dinleyici hem konuşmacı gibi hissedebileceğimiz ‘panel’ etkinliklerimizin hem keyifli sohbetler sürdürmek hem de bilgi paylaşımında bulunmak için büyük fırsat olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, şunu da hatırlatmak istiyoruz ki; önemli olan ‘unutmamak unutturmamak’ değil yalnız; değiştirmeyi, düzeltmeyi, en azından adım atmayı göze alabilmek. Bizim amacımız; panellerimizi, söyleşilerimizi bu mantık üzerine kurmak ve öğrenerek, yorum yaparak, tartışarak, dinleyenlerin aklında küçük de olsa bir “Neler yapılabilir?” sorusu bırakabilmek… Etkinliğimiz, farklı konularla ama aynı dolulukla önümüzdeki senelerde de devam edecek…

“Hasan Âli Yücel’den Günümüze Bilim Eğitim ve Kültür Politikaları”
Hasan Âli Yücel… Belki de birçoğumuzun bilgisi, ‘Eski Milli Eğitim Bakanı’ sıfatından öteye geçmezdi, ilgilenenler belki Köy Enstitüleri’nin kurucusu olduğundan haberdardı. Oysa O öyle bir hayat yaşamış ve yüzlercesine de öylesi hayatlar yaşama şansı sunmuştu ki, hakkında bilimle ilgili de söylenecek çok şey vardı, kültürle de ilgili, eğitimle de...
“Hasan Âli Yücel’den Günümüze Bilim Eğitim ve Kültür Politikaları” adlı panelimizi, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği, ODTÜ Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve ODTÜ Eğitim Topluluğu’nun ortak yürüttüğü çalışmayla oluşturduk ve 26 Şubat 2009’da, ODTÜ Mimarlık Amfisi’nde gerçekleştirildik. Çok değerli konuşmacılarla birlikte olduğumuz dört oturumdan oluşuyordu panelimiz. İlk oturum Bilim Politikaları’ydı. Prof. Dr. Yaman Örs, Prof. Dr. Semih Koray ve Prof. Dr. Cevat Kart ülkemizde bilimin geçmişten bugüne nasıl evrelerden geçtiğini bizlerle paylaştılar. Ardından Eğitim Politikaları oturumunda Prof. Dr. Nezihe Şentürk, Prof. Dr. Kemal Kocabaş ve Yrd. Doç. Dr. Haluk Erdem’i dinledik. Eğitim sisteminin gerek güncel verilerle, gerek sanat anlayışı ve hümanist yaklaşımla o günlerden şimdiye uzanan değişimine tanık olduk. Bir sonraki oturumumuz Prof. Dr. Seçil Karal Akgün’ün rahatsızlığı sebebiyle katılamamasından dolayı metnini okumak üzere aramızda bulunan bir başka öğretim üyesi Murat Uluğtekin’in ve Alper Akçam’ın konuşmacı oldukları Kültür Politikaları’ydı. Bu oturumumuzda da, Hasan Âli Yücel’in kültürümüze kattıklarını ve bugünlerde yaşanan durgunluğu hatta gerileyişi gördük. Son oturumumuz ise anılarla ve genel bir değerlendirmeyle oldukça keyifli geçen, Canan Yücel Eronat ve Vecihi Timuroğlu’nun konuşmacı oldukları Değerlendirme Oturumu’ydu. Oturumların ardından soru-cevap şeklinde ilerleyen bir de söyleşi kısmı gerçekleştirdik.
Etkinliğimizin belki en dikkat çekici taraflarından biri de oturumların başkanlıklarını ODTÜ Eğitim Topluluğu üyeleri bizlerin yapmasıydı. Yaş haddimizden dem vurup daha önce herhangi bir etkinlikte bize böyle bir teklifle gelinmemesi daha ziyade ‘yaşken eğilecek’ olmamızdan kaynaklıydı bize göre. Zira böyle kendine güvenli yetişen bir neslin cümlelerinin altından nasıl kalkılırdı sonrasında? Bizler demokratik bir eğitimle yoğrulmadık ve üniversite öğrencileri olarak da bunu şu anda da yaşadığımız  söylenemez. Böylesi temel bir olguyu içselleştirmemize izin verilmedi. Oysa dönüp köy enstitüleri sistemine baktığımızda, bunun her alanda bir yaşam şekli haline geldiğini görüyoruz. Düzenlediğimiz panel bize küçük de olsa böyle bir deneyim yaşama şansı da sundu. Etkinliğimiz, bu anlamda da önemli bir yere sahip bizler için.